ورود ثبت نام

مقالات

کانترکشنال تکارتراپی

نوع مقاله: رایگان
دانلود

آشنایی با دستگاه کانترکشنال تکارتراپی

خانواده دستگاه هاي conraf و health sense نوعی مدولاتور پیشرفته بر مبناي ترکیبی از رنج وسیعی از طول موج هاي رادیو فرکانس و سیگنال هاي پیام عصبی و پیام هاي عضله اي می باشد. توسط انواع مدولاسیون هاي FSK-AM-PWM و ترکیبی از آن ها نیز با تغییر رنج فرانس بالا (SWEEP) قابلیت انجام پروسه هایی از قبیل 1. خون رسانی 2. اکسیژن رسانی 3. گرما درمانی 4. انقباض و انبساط عضلات 5. ارسال سیگنال هاي عصبی جهت جلوگیري از انتقال پیام درد در بافت مورد درمان را دارد. قابلیت اجراي پنج پروسه ي بیولوژیکی بالا به همراه کنترل عمق موثر درمان به عنوان پارامتري کنترلی ، قابلیت هاي ویژه اي به دستگاه بخشیده که به تبع آن قادر به اجراي انواع دوره هاي درمانی فیزیوتراپی ، توان بخشی ، ورزش درمانی ، زیبایی و نیز تناسب اندام در قالب تحریک براي بازسازي بافت ، تسریع دوره بازسازي و ترمیم ، جلوگیري از درد و تسکین آن ، تقویت ماهیچه ها ، ریلکس کردن ماهیچه هاي بدن ، چربی سوزي ، لیفتینگ ، تغییر خواص کلاژن ها و تحریک براي ایجاد کلاژن هاي جدید در بافت زیر پوست می باشد . مکانیزم عملکرد این دستگاه با پایه ریزي فرکانس R F مناسب جهت شکستن سد امپدانسی بافت بدن به عنوان موج حامل ارسال پیام هاي مختلف براي اعصاب و عضلات را ( در عمقی بیشتر از هر نوع دستگاه دیگر و فاصله هاي بین دو قطب طولانی تر از هر دستگاه دیگر ) ممکن ساخته است و نیز داراي خواص کارکردي 1. روزونانس مولکول هاي آب و به تبع آن رزونانس مولکول هاي اکسیژن محلول در آب و در نتیجه اکسیژن رسانی بیشتر و ایجاد گرماي عمقی 2. افزایش قطر عروق خونی که در کنار گرماي عمقی سبب خون رسانی در ناحیه مورد درمان می شود.3. ارسال پیام هایی براي انقباض و انبساط عضلات به وسیله امواج فرکانس بالاي RF که این امواج توسط عضله فیلتر شده و موج مدوله پیام عضلانی توسط عضله براي انقباض و انبساط جذب می گردد.

روزونانس مولکول هاي آب و به تبع آن رزونانس مولکول هاي اکسیژن محلول در آب و در نتیجه اکسیژن رسانی بیشتر و ایجاد گرماي عمقی افزایش قطر عروق خونی که در کنار گرماي عمقی سبب خون رسانی در ناحیه مورد درمان می شود. 4. ارسال پیام هایی براي اعصاب  5. تصحیح خواص کلاژن ها

نکته ي مهم در این درمان عبور انتقال گرما به عمق دلخواه توسط ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی است.در این حالت افزایش 10 الی 15 درجه اي به بافت ها کلاژن و فیبرها اعمال می شود که باعث می شود که دوباره شکل درست بگیرند بافت ها کوتاه تر و قوي تر شده کلاژن فیبرها شکل محکم تري به خود بگیرد که باعث زیبا تر شدن پوست خواهد شد. نتایج به دست آمده حاکی از کم شدن عمق چین و چروك ها و برطرف شدن آنها و هم چنین بهتر شدن و شکل گرفتن پروسه ي بازسازي کلاژن ها و متعاقبا زیبایی بیشتر است.

6. امکان درمان سلولیت و نیز یکتواخت کردن و شکل دادن طبیعی بافت چربی
این دستگاه با اعمال گرماي عمقی بافت چربی را منعطف و حالت پذیر کرده و با تحریک عضلات پشت بافت هاي چربی باعث ایجاد فشارهاي طبیعی به آن ها و در نهایت شکل گیري دوباره آن ها می شود

7. چربی سوزي با روند طبیعی
اعمال گرماي عمقی و افزایش فرایند سوخت وساز ماهیچه توسط اکسیزن رسانی و انقباض و انبساط ماهیچه فرآیندي کاملا مشابه ورزش هاي سنگین را براي چربی سوزي کوتاه مدت به همراه دارد .

8. امکان انتخاب عمق نفوذ

تفاوت این دستگاه با دستگاه RF در چیست ؟

1. دستگاه هاي RF تنها شامل یک یا چند فرکانس RF می باشند اما این دستگاه یک بازه از فرکانس RF  را به عنوان موج حامل استفاده می کند .
2. دستگاه هاي RF تنها در یک عمق خاص ایجاد گرما می کنند حال آنکه این دستگاه در عمق هایی که توسط کاربر انتخاب می شود دوره درمان را انجام می دهند .
3. دستگاه هاي RF قادر به ارسال پیام هاي عصبی براي جلوگیري از درد نیستند اما این دستگاه با سوار کردن فرکانس هاي پایین سیگنال هاي عصبی قادر به ارسال پیام عصبی می باشد .
4. دستگاه هاي RF قادر به انقباض و انبساط ماهیچه نیستند حال آنکه توسط مدولاسیون ، این دستگاه پیام هایی را براي انبساط و انقباض ماهیچه ها ارسال می کند که بسیار کارامد تر از استیمولاتورهاست زیرا تحریک انجام شده براي انبساط و انقباض عضلات نوعی تحریک الکترومغناطیس است همراه با گرماست .
5. به دلیل اینکه دستگاه هاي RF تنها یک فرکانس RF را تولید می کنند عمل رزونانس مولکول هاي آب و اکسیژن رسانی را به خوبی که گستره ي وسیعی از امواج RF را ارسال می کند انجام نمی دهد .

تفاوت این دستگاه با دستگاه اولتراسوند در چیست ؟

1. دستگاه هاي اولتراسوند براي ایجاد گرماي عمقی از موج مکانیکال استفاده می کنند که باعث محدود شدن آن ها براي استفاده در درمان بافت هاي حساس می شود اما این دستگاه هیچ محدودیتی براي نوع بافت مورد درمان ندارد .
2. دستگاه هاي اولتراسوند قادر به انقباض و انبساط ماهیچه نیستند ولی این دستگاه به راحتی این مهم را انجام می دهد .
3. خروجی توان پایین اولتراسوند قابلیت استفاده در حجم وسیع بافت را ندارد ولی این دستگاه با توان بالا و واقعی خروجی این مشکل را نیز برطرف ساخته است .

تفاوت این دستگاه با دستگاه استیمولاتور در چیست ؟

1. روش کار استیمولاتور ارسال پیام هاي عصبی براي کاهش درد و ارسال پیام هایی براي تحریک عضلات است اما تحریک عضلات وقتی بدون افزایش دماي بافت عضله و افزایش خون رسانی و اکسیژن رسانی به بافت باشد در واقع مثالی کامل از یک ورزش بی هوازي است که شباهتی به فعالیت طبیعی بافت ها ندارد اما در این دستگاه تمام  مزایاي خروجی گسترده RF به همراه تحریک عضله و ارسال پیام عصبی شبیه ترین نوع تحریک به فعالیت هاي طبیعی می باشد .
2. به دلیل فرکانس کاري پایین ، استیمولاتورها قادر به شکستن سد امپدانسی بافت هاي حجیم نیستند در حالی که این دستگاه با مدولاسیون فرکانس و سوار شدن فرکانس هاي پایین روي فرکانس هاي بالا سد امپدانسی حتی در بافت هاي حجیم و بزرگ ماهیچه اي را به راحتی شکسته و پیام مذکور به ماهیچه یا اعصاب مورد نظر انتقال می دهد .
3. کنترل عمق درمان در استیمولاتورها ممکن نیست زیرا با فاصله گرفتن دو الکترود چسبان از یکدیگر سد امپدانسی از دید استیمولاتور به شدت قوي شده و قادر به ارسال پیام به عمق بافت نمی باشد . حال آنکه در این دستگاه کاربر با تغییر منوي عمق موثر می تواند با افزایش فرکانس موج حمل کننده ي پیام به راحتی به اعماق بافت هدف ارسال پیام هاي عصبی و عضلانی را انجام دهد .

طراحی پیشرفته براي حذف امواج مزاحم و مضر

به علت پیچیده بودن روند تشکیل امواج رادیوفرکانسی در دستگاه هاي مولد این امواج به مقدار بسیار زیادي نویز تولید می شود که باعث ایجاد مشکل در دستگاه هاي اطراف شده به گونه اي که در برخی موارد باعث خرابی دستگا هاي دیگر هنگ کردن و حتی از کار افتادن دیگر دستگا ه ها می شود.در این دستگاه با بهره گیري از یک تکنولوژي ویژه دستگاه به گونه اي عمل می کند که نویزي از خود ساطع نمی کند و این ویژگی یکی از برتر این دستگاه نسبت به موارد مشابه است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه اینستاگرام ما مراجعه فرمایید .

دستگاه تکارتراپی شرکت اکسون

 

 

برای مشاهده محصولات مرتبط با covid 19 (تونل ضد عفونی کننده و ...) کلیک کنید.