ورود ثبت نام

اخبار

بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت دانش بنیان اکسون

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری طی بازدید از پارک علم و فناوری استان البرز از توانمندی های شرکت های مستقر در این مجموعه بازدید نمودند. در این بازدید  آقای فدوی مدیرعامل شرکت توضیحاتی را در خصوص نحوه تولید دستگاه ها و فرایند عملکردی هر یک از آنها به جناب آقای دکتر ستاری ارائه نمودند .

همچنین ایشان با حضور در واحد R&D شرکت دانش بنیان اکسون از نزدیک در جریان روند طراحی و ساخت دستگاه ها قرار گرفته و توضیحاتی در خصوص اخرین تولیدات شرکت به ایشان ارائه گردید.