ورود ثبت نام

اخبار

بازدید جناب آقای دکتر آقامحمدی از شرکت دانش بنیان اکسون

دکتر آقامحمدی با حضور در مجموعه اکسون از نزدیک از آخرین تولیدات و دستاوردهای شرکت تجهیز الکترونیک اکسون بازدید فرمودند.

ایشان در این بازدید  که حدود دو ساعت به طول انجامید از  بخش های مختلف شرکت اعم از بخش تولید، بخش تحقیق و توسعه و بخش فروش به صورت جداگانه بازدید به عمل آوردند.